Nasza misja

Instytut Współpracy Rosyjsko-Polskiej powstał w lipcu 2014 r. W celu promowania wszechstronnego wzmacniania relacji między Rosją a Polską.

Mimo wielowiekowej historii sąsiedztwa, naszym krajom nie udało się jeszcze wypracować efektywnego i wzajemnie korzystnego modelu partnerstwa - stosunki polsko-rosyjskie obarczone są wieloletnimi nieporozumieniami, potęgowanymi przez negatywne doświadczenia historyczne i fałszywe stereotypy. Współczesna Rosja i Polska muszą przezwyciężyć te negatywne czynniki.

Wymaga to stworzenia jakościowo nowej infrastruktury stosunków dwustronnych, która nie będzie skupiona wyłącznie na trudnych kwestiach przeszłości, ale stworzy możliwości wzajemnie korzystnej współpracy w teraźniejszości i przyszłości.

W swojej pracy Instytut wychodzi ze zrozumienia, że nawiązanie partnerstwa i równego dialogu między Rosją a Polską jest możliwe tylko wtedy, gdy ukształtuje się zupełnie nowy program stosunków dwustronnych. Aby zrealizować to trudne, ale konieczne zadanie, Instytut łączy wysiłki czołowych rosyjskich i polskich ekspertów w dziedzinie polityki, ekonomii i współpracy humanitarnej.

Eksperci Instytutu badają aktualne trendy w stosunkach bilateralnych i proponują nowe podejścia do ich rozwoju, doradzają strukturom publicznym i prywatnym zainteresowanym zbliżeniem Rosji i Polski, a także pomagają w zacieśnianiu więzi gospodarczych między oboma krajami.
Instytut jest niezależną organizacją pozarządową, kierującą się zasadami obiektywnej analizy i ekspertyzy naukowej. Przedstawiciele Instytutu w swojej pracy wychodzą z pryncypialnego stanowiska neutralności i równowagi, a łączy ich jedynie wspólna postawa wobec wzmacniania polsko-rosyjskiego wzajemnego zrozumienia.

Jesteśmy przekonani, że XXI wiek może stać się czasem strategicznego partnerstwa dwóch demokratycznych potęg europejskich - Rosji i Polski.