Porada eksperta

Wasiliew Aleksiej Grigoriewicz

Wasiliew Aleksiej Grigoriewicz

Kulturolog, specjalista w zakresie polskiej pamięci historycznej i tożsamości, znawca historii polskiej historiografii oraz wiedzy społeczno-humanitarnej w Polsce, Zastępca Dyrektora Rosyjskiej Szkoły Antropologicznej Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego w Rosji, kandydat nauk historycznych, laureat Nagrody Ambasadora Nadzwyczajnego i Pełnomocnego RP przy Federacji Rosyjskiej "Pegaz Polski" "

Alexey Yudin

Alexey Yudin

Historyk-watykanista, dziennikarz, doradca dyrektora generalnego Biblioteki Literatury Zagranicznej. MI. Rudomino, członek Papieskiej Rady ds. Świeckich za pontyfikatu Jana Pawła II, kandydat nauk historycznych

Volos Mariusz

Volos Mariusz

Historyk, specjalista w dziedzinie stosunków międzynarodowych XX wieku, uczony rosyjski, w latach 2007-2011, oficjalny przedstawiciel PAN przy Rosyjskiej Akademii Nauk, prorektor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, profesor w Instytucie Historii PAN w Warszawie, doktor nauk historycznych

Vorozheina Yana Antanovna

Vorozheina Yana Antanovna

Politolog, ekspert w dziedzinie współpracy transgranicznej i regionalnej, absolwent Bałtyckiego Uniwersytetu Federalnego. I. Kant (Kaliningrad)

Dmitriev Ivan Sergeevich

Dmitriev Ivan Sergeevich

Ekonomista, specjalista ds. Bezpieczeństwa energetycznego, doradca dyrektora wykonawczego ds. Rafinacji OAO Gazprom w Europie Wschodniej, absolwent wydziału prawa Uniwersytetu Moskiewskiego. Lomonosov

Fedorova Victoria Igorevna

Fedorova Victoria Igorevna

Filolog, specjalista w zakresie współpracy kulturalnej, zawodowy tłumacz, absolwent Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Humanistycznego