Opuszczamy kwarantannę. Nowa książka została zaprezentowana na festiwalu Plac Czerwony.

Na festiwalu książki „Plac Czerwony” w pawilonie „Dzieje Ojczyzny” prezentacja kolekcji „Polska w walce o Europę Wschodnią. 1920-2020 ”. Książka została wydana wspólnie z Instytutem Badań i Inicjatyw Polityki Zagranicznej w ramach serii „Real Politics”.

Redaktor naczelny publikacji Dmitrij Bunevich zauważył, że stosunki polsko-rosyjskie to wielowiekowa saga: „To co najmniej 500 lat bardzo intensywnej interakcji, ale to, że wyodrębniliśmy ostatni stuletni okres, nie jest przypadkowe, bo z jednej strony jest bliżej. wszystkiego dla nas, a poza tym jest pełen największych rozbieżności, wzajemnych nieporozumień. "

W prezentacji wzięła również udział Dyrektor Generalna Instytutu Badań i Inicjatyw Polityki Zagranicznej Veronika Krasheninnikova, kierownik Zakładu Historii Słowian Południowych i Zachodnich Wydziału Historycznego Uniwersytetu Moskiewskiego. M.V. Lomonosov Gennady Matveev i członek Prezydium Rosyjskiego Towarzystwa Historycznego, dyrektor wykonawczy Fundacji Historii Ojczyzny Konstantin Mogilevsky.

Kup książkę „Polska w walce o Europę Wschodnią. 1920-2020 ”jest dostępna w wydawnictwie„ Kuchkovo Pole ”.