„I tak należy rozumieć Jałtę”

Z okazji rocznicy konferencji aliantów dyrektor Instytutu Dmitrij Bunevich opublikował artykuł na temat Sputnik Polska

75 lat temu na wyzwolonym Krymie odbyło się spotkanie przywódców Wielkiej Trójki, które przesądziło o losach Europy i całego świata. Dyskusja na temat „kwestii polskiej” na spotkaniu w Jałcie w lutym 1945 roku stała się jednym z głównych tematów. Analizując trudny przebieg negocjacji, autor dochodzi do wniosku, że dzięki zawartym wówczas porozumieniom Polska po raz pierwszy w swojej historii stała się suwerennym państwem monoetnicznym, przesuniętym bardziej na północny zachód niż na południowy wschód.

Dopiero dzięki decyzjom Wielkiej Trójki Polacy otrzymali duży odcinek wybrzeża Bałtyku z szeregiem dogodnych portów. To z sugestii Kremla powstało silne państwo narodowe, które pozostawało w ścisłym sojuszu z Moskwą. Zamiast niekończącej się „bitwy o Kresy” Polska wreszcie mogła zaangażować się w rozwój wewnętrzny i wykazała w tym dobre wyniki.

Pełen tekst w języku polskim można znaleźć tutaj.